equipment:
Ti bars, King Ti bottle cage,Ti stem, Syncros Ti seat post, King Ti head set, Ti Brooks leather saddle, Grafton brakes, Sweet Wing 180mm cranks, Ti tie dye spokes 36, hugi hubs, Z-Max rubber